Cung cấp sỉ và lẻ các loại đặc sản Campuchia/Cambodia xuất xứ từ khu Biển Hồ nổi tiếng như: Khô cá các loại, khô rắn, lạp xưởng bò, khô trâu...

Tìm thấy 8 kết quả

 • Khô bò Campuchia

  250,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô cá lóc Biển Hồ Campuchia

  200,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô cá sủ Biển Hồ Campuchia

  250,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô cá tra phồng Biển Hồ Campuchia

  250,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô nhái Biển Hồ Campuchia

  350,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô rắn Biển Hồ Campuchia

  350,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Khô trâu Siêm Riệp – Campuchia

  250,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...
 • Lạp xưởng bò Siêm Riệp Campuchia

  340,000 ₫
  Nguồn gốc: Biển Hồ - Campuchia Quy ...

Tìm thấy 8 kết quả

Top