Đặc sản Campuchia

Sắp xếp theo:
Khô Bò Campuchia 5%
Khô Bò Campuchia

570,000₫

600,000₫

Khô Bò Campuchia

Khô cá chỉ vàng Campuchia 11%
Khô cá chỉ vàng Campuchia

255,000₫

285,000₫

Khô cá chỉ vàng Campuchia

Khô cá đuối Campuchia 8%
Khô cá đuối Campuchia

335,000₫

365,000₫

Khô cá đuối Campuchia

Khô cá lóc Biển Hồ Campuchia 7%
Khô cá lóc Biển Hồ Campuchia
Khô cá lưỡi trâu Campuchia 11%
Khô cá lưỡi trâu Campuchia

240,000₫

270,000₫

Khô cá lưỡi trâu Campuchia

Khô cá sặc Campuchia 8%
Khô cá sặc Campuchia

340,000₫

370,000₫

Khô cá sặc Campuchia

Khô cá sủ Biển Hồ Campuchia 12%
Khô cá sủ Biển Hồ Campuchia
Khô cá tra phồng Biển Hồ Campuchia 9%
Khô cá tra phồng Biển Hồ Campuchia
Khô Nhái Biển Hồ Campuchia 5%
Khô Nhái Biển Hồ Campuchia

530,000₫

560,000₫

Khô Nhái Biển Hồ Campuchia

Khô Rắn Biển Hồ Campuchia 5%
Khô Rắn Biển Hồ Campuchia

530,000₫

560,000₫

Khô Rắn Biển Hồ Campuchia

Khô Trâu Siêm Riệp - Campuchia 5%
Khô Trâu Siêm Riệp - Campuchia