Đặc sản Campuchia

Khô Bò Campuchia 5%
Khô Bò Campuchia

570,000₫

600,000₫

Khô Bò Campuchia

Khô cá chỉ vàng Campuchia 11%
Khô cá chỉ vàng Campuchia

255,000₫

285,000₫

Khô cá chỉ vàng Campuchia

Khô cá đuối Campuchia 8%
Khô cá đuối Campuchia

335,000₫

365,000₫

Khô cá đuối Campuchia

Khô cá lóc Biển Hồ Campuchia 7%
Khô cá lóc Biển Hồ Campuchia
Khô cá lưỡi trâu Campuchia 11%
Khô cá lưỡi trâu Campuchia

240,000₫

270,000₫

Khô cá lưỡi trâu Campuchia